Kloakarbejdet skrider fremad

Erik fra Energi Viborg har sendt en orientering, da han mener der er misforståelser omkring kloakarbejdet.

Se dette link:  Energi Viborg forsøger at tage bredest muligt hensyn

Hvis I læser orienteringen og stadig har spørgsmål, så skriv en mail: pmc4127@gmail.com, da Erik har inviteret mig til at deltage i byggemøde onsdag d. 24/2 kl. 14 og da jeg har taget fri netop denne dag, går jeg med til mødet, som varer ca. en halv time. Er der andre der vil med,  så kontakt mig også gerne.

Poul Martin

Nyt fra Erik – Energi Viborg

Entreprenøren er ved at tilrette tidsplanen ud fra mødet i onsdag. Han var/er bekymret for, om han kunne/kan have fuld mandskab på i den nærmeste tid pga. frosten. B.la. var der I oplægget til tidplanen, indlagt asfaltering i uge 3 og i uge 5, og pga. de lave temperaturer kan det ikke lade sig gøre.
Derudover har busselskabet meldt ind, at de får svært ved at benytte Nørrevang som omkørselsmulighed pga. krydset ved Fælledvej, og derfor ser det ud til, at Østervangsvej først kan laves efter arbejderne i Hovedgaden er lavet.
Søren (Vils) vil dog undersøge de muligheder, der er ved busselskabet vedr. at lave Østervangsvej sammen med arbejdet i Hovedgaden.
Pt. bliver skelbrøndene lavet på Skolevangen og Østervangsvej, så vi kan få de muligheder, der er for at hæve ledningerne, klarlagt. Skelbrøndene bliver målt ind straks efter at entreprenøren generelt har været på enten Skolevangen og Østervangsvej.  

Vils vil optimere på uddelingen af info-sedler og kontakten til husejerne før der graves i en have eller indkørsel.

Som sagt afventer vi den nye tidsplan med de nødvendige ændringer i forhold til den nuværende vejrsituation.

Revideret plan for kloakseparering undervejs….

Kloaksepareringen er en stor udfordring for både Energi Viborg , entrepenøren, borgerne og de erhvervsdrivende. Smeden er “sluppet fri” og købmanden fik åbnet op lige til julehandlen, men blev så ramt af lidt “nytårshærværk”.  Jeg har skrevet med Erik fra Energi Viborg.

Læs her om tidsplanen:  Svar fra Energi Viborg

Han gav også følgende forklaring på opstarten efter nytår:

“Det “kaos” der var, var at de fræsede asfalt kl 7.00 mandag d. 4/1 og lige når det er fræset, er det højt og ufremkommeligt og det var købmanden ikke så glad for pga. vareleverancer. Men samtidigt med fræsningen kørte der bla. en gummiged, der rettede af i færdig højde og fik det tromlet, så det var kørebart med samme. Da det var opstarten efter nytåret var både entreprenøren, asfaltfirmaet og grundvandssænkningsholdet samlet på et meget lille område. Det er nok dette der føltes lidt kaotisk. Da jeg snakkede med formanden Torben, kunne han fortælle, at han og Søren Glintborg (entrepriselederen) havde aftalt, at Søren ville kontakte købmanden før de startede op mandag morgen. Søren kunne så fortælle, at han havde troet, at det gjorde Torben. Her var de gået fejl af hinanden. “

Jeg har også tidligere spurgt om ikke der kunne laves midlertidig vej på cykelstien til købmanden, men det vil kommunen ikke.

Se  hvorfor her: Omkørsel på cykelsti

2015-11-21 13.43.03