Vejrumbro Borgerforening

–  Kulturelle arrangenter i Nørreåhuset og på det grønne område.
  • Forening for alle borgere i Vejrumbro og  omegn
  • Udlejning, vedligeholdelse m.v. af Nørreåhuset
  • Arrangementer
  • Sheltere
  • Aktiv klubben
  • Petanque