Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer 2019

Formand Lisbet Jakobsen
Tlf.: 29728667   Mail: lisbet1950@gmail.com

Næstformand/sekretær Karina Nonbo
Tlf.: 29825542  Mail:
frk.nonbo@gmail.com

Kasserer Jens Ove Nielsen
Tlf.: 31704844  Mail:
jomn@fiberpost.dk

Jannie Mølleskov
Tlf.: 29864085 Mail: jannie1996@live.dk

Marianne Kjær Christensen
 Tlf.: 289690054, Mail: m.k.christensen87@hotmail.com,

På generalforsamlingen den 21/2-2019 blev følgende:
Marianne K. Christensen blev valgt til bestyrelsen for en periode af 2 år.
Torben Mikkelsen blev valg som suppleant til bestyrelsen for en periode på 1 år.
Anette Bødker blev valg som revisor for en periode på 1 år
Anne-Grethe Svendsen blev valg som revisor for en periode på 1 år
Aase Johansen blev valg som revisorsuppleant for en periode på 1 år

Udlejning af forsamlingshuset:

Bruno Røgild Fælledvej 3, Tlf.: 2022 5209