Vejrumbro er i finalen:0)

Andreas Mogensen flyver rundt oppe i rummet og det gør vi også      næsten.

Vejrumbro er netop kommet i finalen om “Årets lokalområde 2015” og vi er allerede sikret 25.000 kr. Det ska’ fejres:  Hutlihut !

Den. 19. september kommer dommerkomiteen  på besøg og vi skal så vise dem rundt i byen for at overbevise dem om at vi skal vinde de 50.000 kr. som er 1. præmien blandt de tre der er nomineret.

Vi ser meget frem til at modtage komiteen og fyrer raketten af med et brag af en velkomst.

Her kan I se hvad der har fået os videre i konkurrencen og hvad pengene skal bruges til:  Indstillingsskema_2015

víborg.dk omtale af udvælgelse af kandidater og det videre forløb.

 

Separation af spildevand

Der var fyldt godt op i Forsamlingshuset til mødet her i aften, hvor der var orientering om tidsplan m.m. for projektet fra Energiviborg, Cowi og entrepenørfirmaet. Spørgelysten var stor og efter orienteringen kunne man se på enkelte sager.

En medarbejder Viborg kommune/natur og vand fortalte om muligheden for nedsivning på egen grund og her kan man allerede søge om tilladelse til og gå i gang med anlæg af faskiner og/eller regnvandsbed. Se mere på viborg.dk/regnvand

Link: energiviborg.dk/herarbejdervi hvor projektet er beskrevet.

Vejrumbro – bare go’

Dette slogan opstod engang i 80’erne og er poppet op i forskellige sammenhænge. Vi er også gode på mange områder: Kirke i 800 år. Forsamlingshuset i 130 år. FDF snart 50 år (pt. indstillet). Boldklubben i 45 år. Borgerforening i 17 år og Friskolen i 15 år. Gennem tiden har der været samarbejde på tværs af foreninger, men den seneste tid er der snakket om mere samarbejde. Der har været forskellige forslag og tiltag til fælles hjemmeside og kalender for byen. Noget har været for omfattende, noget har ikke fungeret så godt, noget er aldrig kommet ordentlig i gang og noget er gået i sig selv igen, men nu skal det være. Simon Svendsen har lavet aftale om, at vi kan bruge domænet vejrumbro.dk, som indtil nu har været brugt til hjemmeside for FDF og Vejrumbro Smede. Sidste lørdag hjalp Simon så projektet i gang, heldigvis for han er knaldhamrende dygtig på det område (også;) og han vil gerne være supporter. Jeg har siden arbejdet, især med kalenderen, som jeg synes fungerer godt. Her kan man nu, både som privat, men især som forening, tjekke arrangementer, så vi kan undgå at overlappe hinanden. Der er mulighed for at foreninger m.m. kan få et lock-in, så man kan ajourføre. Prøv at kigge på siderne og hvis du har ros og ris, så send gerne til pmc4127@gmail.dk.                                                         PMCOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Udsigt fra  Skolevangen over Vejrumbro og Nørreådalen – vinter 2005 PMC (fra lift)

(Forsidebillede er taget fra helikopter i august 2013 af Sara:)