Nyt fra Erik – Energi Viborg

Entreprenøren er ved at tilrette tidsplanen ud fra mødet i onsdag. Han var/er bekymret for, om han kunne/kan have fuld mandskab på i den nærmeste tid pga. frosten. B.la. var der I oplægget til tidplanen, indlagt asfaltering i uge 3 og i uge 5, og pga. de lave temperaturer kan det ikke lade sig gøre.
Derudover har busselskabet meldt ind, at de får svært ved at benytte Nørrevang som omkørselsmulighed pga. krydset ved Fælledvej, og derfor ser det ud til, at Østervangsvej først kan laves efter arbejderne i Hovedgaden er lavet.
Søren (Vils) vil dog undersøge de muligheder, der er ved busselskabet vedr. at lave Østervangsvej sammen med arbejdet i Hovedgaden.
Pt. bliver skelbrøndene lavet på Skolevangen og Østervangsvej, så vi kan få de muligheder, der er for at hæve ledningerne, klarlagt. Skelbrøndene bliver målt ind straks efter at entreprenøren generelt har været på enten Skolevangen og Østervangsvej.  

Vils vil optimere på uddelingen af info-sedler og kontakten til husejerne før der graves i en have eller indkørsel.

Som sagt afventer vi den nye tidsplan med de nødvendige ændringer i forhold til den nuværende vejrsituation.