Vejrumbro Forsamlingshus indkalder til ordinær generalforsamling

Kom til generalforsamling torsdag 23. februar 2017, kl. 19.00

Vi begynder spisning kl. 18.00.(varmt mad)
Husk tilmelding senest den 21. februar til Lisbet 29728667.

Dagsorden i følge vedtægterne, som kan sen på vores hjemmeside. Forslag skal sendes til formanden senest 7 dage forinden.

Støt op om forsamlinghuset ved at møde op.