Separation af spildevand

Der var fyldt godt op i Forsamlingshuset til mødet her i aften, hvor der var orientering om tidsplan m.m. for projektet fra Energiviborg, Cowi og entrepenørfirmaet. Spørgelysten var stor og efter orienteringen kunne man se på enkelte sager.

En medarbejder Viborg kommune/natur og vand fortalte om muligheden for nedsivning på egen grund og her kan man allerede søge om tilladelse til og gå i gang med anlæg af faskiner og/eller regnvandsbed. Se mere på viborg.dk/regnvand

Link: energiviborg.dk/herarbejdervi hvor projektet er beskrevet.