Separation af spildevand

Der var fyldt godt op i Forsamlingshuset til mødet her i aften, hvor der var orientering om tidsplan m.m. for projektet fra Energiviborg, Cowi og entrepenørfirmaet. Spørgelysten var stor og efter orienteringen kunne man se på enkelte sager.

En medarbejder Viborg kommune/natur og vand fortalte om muligheden for nedsivning på egen grund og her kan man allerede søge om tilladelse til og gå i gang med anlæg af faskiner og/eller regnvandsbed. Se mere på viborg.dk/regnvand

Link: energiviborg.dk/herarbejdervi hvor projektet er beskrevet.

Blomstens dag – Vejrumbro Familie FDF

Hej forældre og børn i Vejrumbro og omegn

Vi vil gerne starte en FDF Familieafdeling op i Vejrumbro. Men et hold forældre er ikke nok! Vi efterlyser andre familier, som gerne vil skabe gode relationer til den lokale natur.

Det kunne eksempelvis være at lave insekthoteller, opsætning af bistader, plantning af æblelund, oprette græsningslaug, gå på opdagelse med flagermusdetektor, fiske i åen, kigge insekter, svampetur, løvfaldstur, overnatninger i det fri, i telt og shelters, bål og bålmad, lejr på Sletten og mange andre gode naturoplevelser.

Vi vil også gerne tilbyde de årlige gudstjenester i børnehøjde i vores lokale kirke sammen med præsten. Og sidst men ikke mindst vil vi gerne bruge vores kreativitet og fantasi til eksempelvis skære græskarhoveder, lave julepynt og dekorationer, male påskeæg, bage hveder og mange andre spændende projekter.

FDF Familieafdelingen i Vejrumbro tænkes finansieret af blandt andet spilopperne, tilskud og årligt kontingent, arrangementerne skal som udgangspunkt holdes lokalt ca. hver 2-3 måned i en weekend, uden en hytte at holde ved lige, men et lille lokalt opbevaringssted af eksempelvis vores ketsjere til at fiske vandløbsdyr og bålpander til pandekager.

Har det jeres families interesse?

Kom frisk og mød op til blomstens dag i Vejrumbro søndag den 31. maj 2015 kl. 13.
Så tager vi en snak over bålet om hvordan vi sammen kan starte en FDF familieafdeling op i Vejrumbro 😉
Eller send os en sms om at I gerne vil være med!Blomstens dag på trapperne

Gode hilsner
Solvej Jakobsen og Karina Amdi Vels Sørensen
Tlf. 22507613

Vejrumbro – bare go’

Dette slogan opstod engang i 80’erne og er poppet op i forskellige sammenhænge. Vi er også gode på mange områder: Kirke i 800 år. Forsamlingshuset i 130 år. FDF snart 50 år (pt. indstillet). Boldklubben i 45 år. Borgerforening i 17 år og Friskolen i 15 år. Gennem tiden har der været samarbejde på tværs af foreninger, men den seneste tid er der snakket om mere samarbejde. Der har været forskellige forslag og tiltag til fælles hjemmeside og kalender for byen. Noget har været for omfattende, noget har ikke fungeret så godt, noget er aldrig kommet ordentlig i gang og noget er gået i sig selv igen, men nu skal det være. Simon Svendsen har lavet aftale om, at vi kan bruge domænet vejrumbro.dk, som indtil nu har været brugt til hjemmeside for FDF og Vejrumbro Smede. Sidste lørdag hjalp Simon så projektet i gang, heldigvis for han er knaldhamrende dygtig på det område (også;) og han vil gerne være supporter. Jeg har siden arbejdet, især med kalenderen, som jeg synes fungerer godt. Her kan man nu, både som privat, men især som forening, tjekke arrangementer, så vi kan undgå at overlappe hinanden. Der er mulighed for at foreninger m.m. kan få et lock-in, så man kan ajourføre. Prøv at kigge på siderne og hvis du har ros og ris, så send gerne til pmc4127@gmail.dk.                                                         PMCOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Udsigt fra  Skolevangen over Vejrumbro og Nørreådalen – vinter 2005 PMC (fra lift)

(Forsidebillede er taget fra helikopter i august 2013 af Sara:)