Generalforsamling den 1. marts kl.19.00 (spisning kl. 18)

Vejrumbro Forsamlingshus afholder generalforsamling Torsdag den 1.marts 2018 kl. 19.00Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på

www.vejrumbro.dk/Forsamlingshuset

Evt. forslag sendes til formanden senest 7 dage forinden
Vi begynder med spisning kl. 18.00Tilmelding til spisning skal ske senest den 26/2-2018 til Lisbet på tlf. 29728667

Støt op om forsamlingshuset ved at møde op
Bestyrelsen