Boldklubben

Lokaldysten – Byfest 03. maj 2019

Møde med Landdistriktsudvalget den 30. april kl. 19.00-20.00 i Forsamlingshuset

Velkommen til fest i Vejrumbro

Så er det igen tid til sommerfest og kig her hvornår der sker:

Se mere om køb af billetter på vejrumbroopenair.dk

VBK starter børnefodbold

Tirsdag d. 18. april. Se indbydelsen her:

Kære børn og forældre kopi 3

Generalforsamling i Bold Klubben

Synes du der stadig skal være fodbold, gymnastik, badminton og dart i Vejrumbro bro?  Eller måske har du ideen og energien til andet.

Så mød op: Torsdag d. 9. marts kl. 18.30 i Klubhuset.

Byens bedste pølsemandserverer en let anretning og herefter afholdes den årlige generalforsamling.  Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet sendes til bestyrelsen senest 8 dage før.

Information for Vejrumbro og Omegn