Efterårsferien skudt igang.

20161016_132506

“Vi vil ha voksne der griner, som græskar der flækker på tværs…blev der sunget og  blev lavet flotte kastanjedyr og græskarhoveder omkring bålet på engen her i eftermiddag med FDF natur og familie. Kredslederen eksperienterede også med “økologisk” nytårsskyts ved at smide

20161016_132515kastanjer på bålet. De sprang så med et brag.

20161016_132458

Ekstraordinær generalforsamling den 1/11 2016 kl. 19.00

Sæt kryds i kalenderen, så du kan være med til at godkende nye vedtægter.
I 2006 blev forsamlingshuset til en forening, men vi kan desværre ikke finde disse vedtægter, som blev godkendt på generalforsamlingen den 1/6 2006.

Den 1/11 vil vi også gerne vise huset frem, efter renoveringen. 😀
Vi glæder os til at se jer alle sammen.
Da vi vil byde på en kop kaffe og kage, vil vi gerne have tilmelding, så ring eller SMS til Lisbet på tlf 2972 8667.
Ønsker du et eksemplar af vedtægterne inden generalforsamling, så kontakt Lisbet. Du kan også se vedtægterne på vores hjemmesiden.

Skolevangen delvist asfalteret….

Manglende asfaltering ved indkørslen til Skolevangen 6-8.
Pga. at en sugespids, der bruges til grundvandssænkning, stadigvæk afgiver mere vand til den nye vejkasse end godt er, hvilket vil resultere i en meget dårlig underlag til den nye asfalt, vil Vils i denne uge påbegynde en anderledes lukning af denne sugespids end de mange andre sugespidser, der er blevet lukket i forbindelse med anlægsarbejdet i Vejrumbro.
Denne udbedring kan resultere i en spærring af Skolevangen ved indkørslen til nr. 6-8. Information om hvornår og hvor længe denne spærring vil finde sted samt forventet tidspunkt for asfaltering, vil blive uddelt af Vils inden længe.
Overordnet vil Vils sætte nogle sugespidser i denne uge eller mandag for at sænke grundvandet lokalt, så etablering af et ekstra drænlag, drænledninger samt en bentonitprop kan laves i et område på ca. 40 – 50 kvm.
Derefter opbygges vejkassen igen, og stabilgruset får derefter lov til at ligge nogle dage, så gruset kan blive kørt fast, inden der kommer asfalt på.

Med venlig hilsen
Erik Haahr Møller Meyer
Ingeniør
Energi Viborg Vand A/S – Spildevandsforsyningen
8929 2813 – Direkte
3036 6209 – Mobil
www.energiviborg.dk

Fælles information for Vejrumbro og Omegn