Skolevangen delvist asfalteret….

Manglende asfaltering ved indkørslen til Skolevangen 6-8.
Pga. at en sugespids, der bruges til grundvandssænkning, stadigvæk afgiver mere vand til den nye vejkasse end godt er, hvilket vil resultere i en meget dårlig underlag til den nye asfalt, vil Vils i denne uge påbegynde en anderledes lukning af denne sugespids end de mange andre sugespidser, der er blevet lukket i forbindelse med anlægsarbejdet i Vejrumbro.
Denne udbedring kan resultere i en spærring af Skolevangen ved indkørslen til nr. 6-8. Information om hvornår og hvor længe denne spærring vil finde sted samt forventet tidspunkt for asfaltering, vil blive uddelt af Vils inden længe.
Overordnet vil Vils sætte nogle sugespidser i denne uge eller mandag for at sænke grundvandet lokalt, så etablering af et ekstra drænlag, drænledninger samt en bentonitprop kan laves i et område på ca. 40 – 50 kvm.
Derefter opbygges vejkassen igen, og stabilgruset får derefter lov til at ligge nogle dage, så gruset kan blive kørt fast, inden der kommer asfalt på.

Med venlig hilsen
Erik Haahr Møller Meyer
Ingeniør
Energi Viborg Vand A/S – Spildevandsforsyningen
8929 2813 – Direkte
3036 6209 – Mobil
www.energiviborg.dk

Aktiviteter i Forsamlingshuset 2016 og 2017

Vi glæder os til at se så mange af jer til vores mange aktiviteter.
Mød op og hyg jer !

Damefrokost
1. oktober 2016 kl. 13.00 
Kom og oplev at Herre Madklubben laver mad og hygger om tøzerne.
Pris: 150 kr. Tilmelding senest den 20/9 til Lisbet 2972 8667 eller Karina 2982 5542.

Håndarbejdsdag
6. november 2016 kl. 9.00 – 13.00
Tag dit håndarbejde med og lær andre, lær nyt eller bare hyg dig.
Pris: 30 kr. Tilmelding senest den 1/11 til Karina 2982 5542.

Julefrokost
26. november 2016 kl. 18.30
Mad og Karsten’s musik
Pris: 200 kr. Tilmelding til Lisbet 2972 8667   Hurtig tilmelding, da der er rift om pladserne.

Banko
8. december 2016 kl. 19.00
Vi serverer kaffe/te og æbleskiver. Du kan også købe øl og sodavand. Tilmelding senest den 7/12 til Karina 2982 5542

Musikaften med Sand & Harbo
3. februar 2017 kl. 19.00
De fordømte musikere går deres egne veje og lader sig ikke stoppe af de hegnspæle. Et unikt dansk makkerpar, som gennem 30 år har spillet mere end 11.800 koncerter i både Danmark og udlandet. Musikalske stilarter: Folk Rock, Blues og Swing. Og mulighed for en sving om.
Pris inkl. spisning: 175 kr.
Tilmelding senest den 26/1 til Lisbet 2972 8667   eller Karina 2982 5542.

Generalforsamling
23. februar  2017 kl. 19.00
Vi begynder med spisning kl. 18.00.
For medlemmer serveres mad – en overraskelse samt 1 øl/vand.
Tilmelding senest den 18/2 til Lisbet 2972 8667   eller Karina 2982 5542

Herrefrokost
18. marts 2017 kl.  13.00
Bestyrelsen vil sammen med Susanne kokkerer, så glæd jer!
Pris: 150 kr.
Tilmelding senest den 12/3 til Lisbet 2972 8667 eller Karina 2982 5542

Fælles information for Vejrumbro og Omegn