Året der gik – resume af generalforsamling i Forsamlingshuset

På generalforsamling den 1. marts i Forsamlingshuset blev Jannie Mølleskov valgt ind i bestyrelsen. På www.vejrumbro.dk/forsamlingshus kan du se de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Der deltog 25 i generalforsamling. For regnskabsåret 2017 kom vi ud med et overskud på 11.211 kr.
Vi har modtaget et driftstilskud på 17.250 kr. fra Viborg Kommune. Søgt om midler til nyanskaffelser og fået 10.000 kr.
Vi har anskaffet nye stole til udlejning og fået nyt moderne fade m.v. Samlet har vi anskaffet for 20.000 kr i 2017.
Til dansearrangementet fik vi 3.000 kr. fra Tuborg Fonden.
Vi har haft 375 gæster til vores arrangementer.
Bestyrelsen takker for opbakningen fra borgerne i Vejrumbro og omegn til vores arrangementer og til de praktiske gøremål.

Kuvertbanko

Så er der igen…
KUVERTBANKO
I NØRREÅHUSET, VEJRUMBRO

TORSDAG D. 8. MARTS KL. 19
Kom og vær med!

10 spil med rækkegevinster
Kaffe og hjemmebag
Hyggeligt samvær

Med venlig hilsen
Vejrumbro og Omegns Borgerforegning

Ny bestyrelse i VBK

Som ventet kom der 3 nye med i bestyrelsen for Vejrumbro Boldklub ved generalforsamlingen her i aften. Det var Jeppe Hartz,  Mathias Anthonsen,  Michael Bødker og som ny suppleant, Rasmus Christensen.
Der var øvrigt kommet et forslag om at suspendere valget af udvalg, da den nye bestyrelse ønsker at afdække behovet og så nedsætte udvalg efter det.
Trods massiv reklame var der kun mødt 14 op i alt.

VBK pokalen blev uddelt og det var “Byens bedste pølsemand” Finn Middelhede, der fik den overrakt for sit arbejde med at passe kantinen i Klubhuset.

Bestyrelsen konstituerer sig senere, hvorfter hjemmesiden her vil blive opdateret.

 

 

Fælles information for Vejrumbro og Omegn