Kanoer

FDF Vejrumbro har en række kanoer i fællesskab med FDF Ørum og Langsøspejderne i Tjele Samråd.

Kanoerne anvendes foreningernes arrangementer, og kan ikke lejes af private.

Nedenstående oversigt angiver hvem der skal bruge kanoerne.