Om klubben

Vejrumbro Boldklub – VBK

Blev stiftet i 1970  og tilbyder for tiden fodbold, badminton og gymnastik.
Man byggede Klubhuset, Hovedgaden 15, i 1987/88, hvor klublivet dyrkes ved træning og kampe, men bruges også til dartklub m.m.
Boldklubben stod i 2010 for etablering af multibane og udendørs fitness.
VBK har altid haft et godt samarbejde med og støttet den lokale skole.
VBK har gennem årene samlet by og land til Sports- og sommerfest i august.

Bestyrelsen for Vejrumbro Boldklub

Konstitueret 2018

Post til  VBK: vbk8830@gmail.com

Formand
Jeppe Hartz
30520019
jeppehartz@gmail.com

Næstformand og sekretær
Inge Lise Rasmussen
60184459
irr@cornator.com

Kontingentopkræver/medlemindberetning
Louise Søndergaard Christensen
29878175
lscjomfru@hotmail.com

Kontakt klubhus
Michael Bødker
kaalmich-michaelgdb@hotmail.com

Kasserer
Mathias Anthonsen                                                                                                               mathias_anthonsen@hotmail.com

1.Suppleant
Maike Brask

2.Stuppleant

Ris – ros –  nye tiltag??
Bestyrelsen tager gerne mod alle forbedringer der kan gøres vores boldklub bedre.