Ny bestyrelse i VBK

Som ventet kom der 3 nye med i bestyrelsen for Vejrumbro Boldklub ved generalforsamlingen her i aften. Det var Jeppe Hartz,  Mathias Anthonsen,  Michael Bødker og som ny suppleant, Rasmus Christensen.
Der var øvrigt kommet et forslag om at suspendere valget af udvalg, da den nye bestyrelse ønsker at afdække behovet og så nedsætte udvalg efter det.
Trods massiv reklame var der kun mødt 14 op i alt.

VBK pokalen blev uddelt og det var “Byens bedste pølsemand” Finn Middelhede, der fik den overrakt for sit arbejde med at passe kantinen i Klubhuset.

Bestyrelsen konstituerer sig senere, hvorfter hjemmesiden her vil blive opdateret.

 

 

Generalforsamling den 1. marts kl.19.00 (spisning kl. 18)

Vejrumbro Forsamlingshus afholder generalforsamling Torsdag den 1.marts 2018 kl. 19.00Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på

www.vejrumbro.dk/Forsamlingshuset

Evt. forslag sendes til formanden senest 7 dage forinden
Vi begynder med spisning kl. 18.00Tilmelding til spisning skal ske senest den 26/2-2018 til Lisbet på tlf. 29728667

Støt op om forsamlingshuset ved at møde op
Bestyrelsen

Hjertestarter i Vejrumbro – Vejrumbro Fri

 

For omkring 1 år siden blev der opsat en hjertestarter i Vejrumbro med støtte fra TrygFonden. Hjertestarteren er placeret på Vejrumbro Fri og tilgængelig for alle 24 timer i døgnet.

Fornylig er der afholdt 2 kurser, henholdsvis på skolen og i forsamlingshuset, hvor et antal Vejrumbro borgere fik instruktion dels i anvendelse af hjertestarter, dels i livreddende førstehjælp, hvis en situation med hjertestop skulle opstå.

Livreddende første hjælp ved hjertestop, drejer sig om 3 simple ting:

Når det er konstateret at patienten er bevidstløs og ikke trækker vejret:

1. Hjertemassage

2. Mund til mund.

3. Hjertestarter.

Jeg skal ikke komme ind på detaljer I processen. Men blot slå fast, at det ikke er så farligt, som det måske kan lyde at anvende en hjertestarter. Når hjertestarteren er gjort klar til brug, giver den en meget fornem instruktion i, hvordan man skal agere i situationen.

Hvad der i situationen er meget vigtigt, hvis en person er faldet om med hjertestop, er at få startet den livgivende første hjælp samt at få hjertestarteren frem til adressen. Her kan der være en udfordring. Sker det eksempelvis at en person falder om med hjertestop i hjemmet, vil der ofte kun være en person yderligere til stede. Vedkommende vil i denne situation have svært ved dels at give livgivende førstehjælp dels at løbe til skolen efter hjertestarteren. Her pointerede instruktøren vigtigheden af, at der er et antal personer tilknyttet til hjertestarteren, som kan hente hjertestarteren og bringe den hen, hvor den skal anvendes. Den samme liste kunne også indeholde navne på personer, som kunne yde livgivende første hjælp. Der er derfor brug for et antal frivillige, som vil påtage sig en sådan opgave. Du kan henvende dig til Maja på telefon: 61732694 eller mail: afdelingsleder@vejrumbrofri.dk og opgive navn og telefon.

Derudover kom der et par praktiske informationer omkring nogle apps, der kunne installeres på en smartphone.

App er: Hjertestarter.dk.

Denne APP fortæller hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.

Danmarks officielle 112 APP.

Med Danmarks officielle 112 app, kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sender mobilen GPS-koordinater. Så ved alarmcentralen præcis hvor du befinder dig, og hjælpen kommer hurtigere frem. 112 app’en er gratis.

Skribent: Niels Erik  og Maja

Fælles information for Vejrumbro og Omegn