Vejrumbro i avisen

Kloakrenoveringen og især problemerne omkring det fylder onsdag forsiden på Landsbyerne. Bag i avisen er der så en notits omkring Vejrumbro Vinen som Købmanden sælger. I dag var fotografen fra Folkebladet forbi og tage billeder til en opfølgning på udnævnelsen til Årets lokalområde. Her vil både ovennævnte udfordringer og vinen også blive omtalt.

Kort nyt fra Energi Viborg

Pga. det ustadige vejr og sammenkobling af ledninger fra Stadionbakken til ledningerne i Hovedgaden er graveholdet i Hovedgaden pt. bag efter tidsplanen.

Når graveholdet er lidt forbi krydset Stadionbakken/ Hovedgaden vil der blive asfalteret fra Nørreåvej og til krydset og op af Stadionbakken.

I uge 47 påbegyndes gravearbejdet i Bytoften og derefter i Kildevej, da disse veje kan udføres uafhængigt af gravearbejdet i Hovedgaden.

Hjemstavn for foreninger i og omkring Vejrumbro