Bombe i kloaksagen i Vejrumbro

Her til morgen var der ekstraordinært byggemøde ang. kloaksepareringen i Vejrumbro. Grunden er at der har været så store ekstra udgifter på projektet, at Viborg Kommune har set sig nødsaget til at stoppe arbejdet i år. Formand for teknisk udvalg, Johannes Vestenvind beklager meget at dette skridt er nødvendigt, da det bla. betyder at Hovedgaden ligger hen som grusvej i mere end et halvt år. Da budgetterne er stramme skal Kommunen finde besparelser og selvom nogen allerede tænker i skole lukninger,  mener Johannes ikke det er vejen frem. Han husker tydeligt den ballade det gav i den tidligere Tjele Kommune.

Derfor opfordrer han alle Vejrumbro borgere til at stå sammen og hjælpe hinanden, med eks. at komme til Letkøb og handle. Som man jo har vist i forbindelse med kåringen som Årets lokalområde sidste år, står man sammen når det gælder. OpenAir er også et godt eksempel og her vil der som noget nyt være fast bund i teltet, da den midlertidige vej fra Stadionbakken ikke bliver fjernet. Der er så truffet aftale med Gert Smedesen om at han kan bruge sandbunken foran til børnenes guldgravning.

Vils-entrepenøren har også indvilget i at genoptage arbejdet til december, men er så gået med til at betalingen for arbejdet først kommer til udbetaling i næste budgetår.

Med venlig hilsen

Erik Haardi Sommer

Energi Viborg

 

Gennembrud nærmer sig…..GOD PÅSKE:0)

20160322_100543_resized (1)

Vi skulle have haft et byggemøde igår men pga. sygdom ved entreprenøren blev det aflyst. Vi skulle have snakket om tidsplan, både vedr. asfaltering og udførelse af Skolevangen.

Vils havde snakket om at asfalteringen bliver i uge 14, da Østervangsvej var sat til asfaltering i denne uge, og så vil Vils lave Hovedgaden 4 – 26 og Østervangsvej på engang.

Jeg sender derfor en opdateret tidsplan med forbehold for Skolevangens udførelsesperiode. Umiddelbart kan vi hæve hovedledningerne med ca. 0,8- 1 meter, hvilket vil betyde at udførelsestiden bliver mindre end først planlagt.  

Tidsplan 22.03.2016_simpel

Med venlig hilsen


Erik Haahr Møller Meyer

Natur og Kirke i Vejrumbro

Hej børn og jeres voksne    Krokus

Det handler om spor af påske.

Søndag d. 20. marts er det palmesøndag.  Tag gerne en buket spirede grene med hjemmefra, som er til at pynte kirken med. Vi mødes i æblehaven nedenfor kirken kl. 11,30.                   Vi bygger reder, sætter løg, spiser suppe ved bålet og pynter i kirken, hvor vi samles til gudstjenesten kl. 13,30. Efter gudstjenesten er der en overraskelse udenfor J.

Hilsen Karina, Solvej og Ulla

Familie - bål

Herrefrokost

Er du en gentleman, drengerøv eller noget der imellem, så gå ikke glip af herrefrokosten, i Vejrumbro forsamlingshus lørdag d. 19. marts  kl. 13:00 . Pris: 150 kr.

En god start på weekenden med god mad, kolde drikke og en god mandesnak.

Sidste tilmelding 12 marts til Karina: 2982 5542 eller Johnny: 2849 2615

 

 

 

Hjemstavn for foreninger i og omkring Vejrumbro