Hvad skal der ske den 19. marts ???

Du skal komme og være med til at udvikle byen og omegnen.

Du skal bruger et par timer sammen med andre borgere i byen.

På mødet vil Viborg Kommunes konsulenter guide os igennem forløbet.

Der vil være 6 borde med 6 emner:

  1. Aktiviteter:Hvad sker der i byen? Skal der ske andet? Får vi informeret hinanden og er opbakning god nok? Kan naturen indgå i opmærksomhed overfor nye tilflytter o.s.v. ?
  2. Aktører og samarbejde:Hvem skaber liv i byen ? Hvordan fungere samarbejdet mellem aktørerne? Har vi et fælles talerøre o.s.v.
  3. Byens bygninger:Har vi bygninger som er særlige interessante og som giver byen karakter. Hvilke bygninger vil vi gerne have fremover til unge, single, ældre og tilflytter m.v. ?
  4. Byens rum:Gader, torve, grønne områder, legepladser, parkeringer, beplantninger m.v. Har vi det vi gerne vil have ? Er der behov for nye byrum, som f. eks et torv?
  5. Byens omgivelser:Stier, søer,grønne områder, cykelstier m.v. Hvad er godt og hvad kan gøres bedre, hvordan kan vi bruge omgivelserne?
  6. Byens Trafik:Veje og gader, stier og fortorve, trafikdæmpning, kollektiv trafik m.v. Skal vi have en rundkørsel ? Skal fortorvene i Hovedgaden forskønnes ? Skal vi have trafikdæmpning ?

Du kan på denne aften vælge 2 emner, da der gennemføres 2 runder.

Vi håber at rigtig mange kommer til mødet. Vi skal være bedre en Ørum, hvor der kun kom 50 borgere og 4 % af byens indbyggertal. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jeppe, Thorsten, Katrine, Jonatan, Ingelise eller Lisbet.