Kategoriarkiv: Forsamlingshuset

Året der gik – resume af generalforsamling i Forsamlingshuset

På generalforsamling den 1. marts i Forsamlingshuset blev Jannie Mølleskov valgt ind i bestyrelsen. På www.vejrumbro.dk/forsamlingshus kan du se de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Der deltog 25 i generalforsamling. For regnskabsåret 2017 kom vi ud med et overskud på 11.211 kr.
Vi har modtaget et driftstilskud på 17.250 kr. fra Viborg Kommune. Søgt om midler til nyanskaffelser og fået 10.000 kr.
Vi har anskaffet nye stole til udlejning og fået nyt moderne fade m.v. Samlet har vi anskaffet for 20.000 kr i 2017.
Til dansearrangementet fik vi 3.000 kr. fra Tuborg Fonden.
Vi har haft 375 gæster til vores arrangementer.
Bestyrelsen takker for opbakningen fra borgerne i Vejrumbro og omegn til vores arrangementer og til de praktiske gøremål.

Generalforsamling den 1. marts kl.19.00 (spisning kl. 18)

Vejrumbro Forsamlingshus afholder generalforsamling Torsdag den 1.marts 2018 kl. 19.00Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på

www.vejrumbro.dk/Forsamlingshuset

Evt. forslag sendes til formanden senest 7 dage forinden
Vi begynder med spisning kl. 18.00Tilmelding til spisning skal ske senest den 26/2-2018 til Lisbet på tlf. 29728667

Støt op om forsamlingshuset ved at møde op
Bestyrelsen

Sangaften den 26. januar kl.18.30

Disse tre konservatorieuddannede musikere, vil skabe ramme om en hyggelig aften med fællessang og spisning.

De har fundet sammen gennem en fælles kærlighed til danske sange. Med det for øje, ønsker vi at skabe rammen om en hyggelig aften, hvor vi dyrker det unikke fællesskab og den smittende glæde der opstår, når man synger sammen. Udover samværet, håber vi også, at en aften i selskab med “Her er en Sang”, vil få sangglæden til at sprede sig, så vi ikke kun synger alene i badet, men oftere mødes omkring den danske sangskat. 

Pris med spisning: 150,- kr.

Tilmelding senest den 23. januar til Lisbet på tlf. 29 72 86 67