Alle indlæg af Vejrumbro forsamlingshus

Generalforsamling den 1. marts kl.19.00 (spisning kl. 18)

Vejrumbro Forsamlingshus afholder generalforsamling Torsdag den 1.marts 2018 kl. 19.00Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på

www.vejrumbro.dk/Forsamlingshuset

Evt. forslag sendes til formanden senest 7 dage forinden
Vi begynder med spisning kl. 18.00Tilmelding til spisning skal ske senest den 26/2-2018 til Lisbet på tlf. 29728667

Støt op om forsamlingshuset ved at møde op
Bestyrelsen

Hjertestarter i Vejrumbro – Vejrumbro Fri

 

For omkring 1 år siden blev der opsat en hjertestarter i Vejrumbro med støtte fra TrygFonden. Hjertestarteren er placeret på Vejrumbro Fri og tilgængelig for alle 24 timer i døgnet.

Fornylig er der afholdt 2 kurser, henholdsvis på skolen og i forsamlingshuset, hvor et antal Vejrumbro borgere fik instruktion dels i anvendelse af hjertestarter, dels i livreddende førstehjælp, hvis en situation med hjertestop skulle opstå.

Livreddende første hjælp ved hjertestop, drejer sig om 3 simple ting:

Når det er konstateret at patienten er bevidstløs og ikke trækker vejret:

1. Hjertemassage

2. Mund til mund.

3. Hjertestarter.

Jeg skal ikke komme ind på detaljer I processen. Men blot slå fast, at det ikke er så farligt, som det måske kan lyde at anvende en hjertestarter. Når hjertestarteren er gjort klar til brug, giver den en meget fornem instruktion i, hvordan man skal agere i situationen.

Hvad der i situationen er meget vigtigt, hvis en person er faldet om med hjertestop, er at få startet den livgivende første hjælp samt at få hjertestarteren frem til adressen. Her kan der være en udfordring. Sker det eksempelvis at en person falder om med hjertestop i hjemmet, vil der ofte kun være en person yderligere til stede. Vedkommende vil i denne situation have svært ved dels at give livgivende førstehjælp dels at løbe til skolen efter hjertestarteren. Her pointerede instruktøren vigtigheden af, at der er et antal personer tilknyttet til hjertestarteren, som kan hente hjertestarteren og bringe den hen, hvor den skal anvendes. Den samme liste kunne også indeholde navne på personer, som kunne yde livgivende første hjælp. Der er derfor brug for et antal frivillige, som vil påtage sig en sådan opgave. Du kan henvende dig til Maja på telefon: 61732694 eller mail: afdelingsleder@vejrumbrofri.dk og opgive navn og telefon.

Derudover kom der et par praktiske informationer omkring nogle apps, der kunne installeres på en smartphone.

App er: Hjertestarter.dk.

Denne APP fortæller hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.

Danmarks officielle 112 APP.

Med Danmarks officielle 112 app, kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sender mobilen GPS-koordinater. Så ved alarmcentralen præcis hvor du befinder dig, og hjælpen kommer hurtigere frem. 112 app’en er gratis.

Skribent: Niels Erik  og Maja

Sangaften den 26. januar kl.18.30

Disse tre konservatorieuddannede musikere, vil skabe ramme om en hyggelig aften med fællessang og spisning.

De har fundet sammen gennem en fælles kærlighed til danske sange. Med det for øje, ønsker vi at skabe rammen om en hyggelig aften, hvor vi dyrker det unikke fællesskab og den smittende glæde der opstår, når man synger sammen. Udover samværet, håber vi også, at en aften i selskab med “Her er en Sang”, vil få sangglæden til at sprede sig, så vi ikke kun synger alene i badet, men oftere mødes omkring den danske sangskat. 

Pris med spisning: 150,- kr.

Tilmelding senest den 23. januar til Lisbet på tlf. 29 72 86 67

Gratis kursus i Førstehjælp den 4. november

Vejrumbro Forsamlingshus tilbyder i samarbejde med LOF et gratis kursus i Førstehjælp – maks. 16 deltagere

Brug 4 timer af dit liv, og lær hvordan du redder liv ved hjertestop.

Førstehjælp ved hjertestop ved Røde Kors Instruktør, Dirch Lind

Med støtte fra Trygfonden kan LOF tilbyde gratis kurser i Førstehjælp.

Indholdet af kurset er følgende:
Kunstigt åndedræt og hjertemassage, brug af hjertestarter og placering i stabilt sideleje. Desuden lærer du førstehjælpens fire hovedpunkter – dvs. i hvilken rækkefølge, du griber en ulykke an og hvornår du ringer 112 – samt hvordan du vurderer om en person er bevidstløs.

Kurset varer 4 timer, og der udstedes bevis fra Dansk Førstehjælpsråd på modulet ”Førstehjælp ved hjertestop”

Dato: Lørdag den 4. november 2017 kl.09.00-13.00

Tilmelding: Senest den 1. november til Lisbet tlf. 2972 8667