Alle indlæg af Vejrumbro forsamlingshus

Hvad skal der ske den 19. marts ???

Du skal komme og være med til at udvikle byen og omegnen.

Du skal bruger et par timer sammen med andre borgere i byen.

På mødet vil Viborg Kommunes konsulenter guide os igennem forløbet.

Der vil være 6 borde med 6 emner:

  1. Aktiviteter:Hvad sker der i byen? Skal der ske andet? Får vi informeret hinanden og er opbakning god nok? Kan naturen indgå i opmærksomhed overfor nye tilflytter o.s.v. ?
  2. Aktører og samarbejde:Hvem skaber liv i byen ? Hvordan fungere samarbejdet mellem aktørerne? Har vi et fælles talerøre o.s.v.
  3. Byens bygninger:Har vi bygninger som er særlige interessante og som giver byen karakter. Hvilke bygninger vil vi gerne have fremover til unge, single, ældre og tilflytter m.v. ?
  4. Byens rum:Gader, torve, grønne områder, legepladser, parkeringer, beplantninger m.v. Har vi det vi gerne vil have ? Er der behov for nye byrum, som f. eks et torv?
  5. Byens omgivelser:Stier, søer,grønne områder, cykelstier m.v. Hvad er godt og hvad kan gøres bedre, hvordan kan vi bruge omgivelserne?
  6. Byens Trafik:Veje og gader, stier og fortorve, trafikdæmpning, kollektiv trafik m.v. Skal vi have en rundkørsel ? Skal fortorvene i Hovedgaden forskønnes ? Skal vi have trafikdæmpning ?

Du kan på denne aften vælge 2 emner, da der gennemføres 2 runder.

Vi håber at rigtig mange kommer til mødet. Vi skal være bedre en Ørum, hvor der kun kom 50 borgere og 4 % af byens indbyggertal. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Jeppe, Thorsten, Katrine, Jonatan, Ingelise eller Lisbet.

Kom ind i kampen – vi mangler bestyrelsesmedlemmer til forsamlingshuset

Nu kommer tiden hvor der afholdes generalforsamlinger i byen.

I Vejrumbro Forsamlingshus er det den 21. februar kl. 19.00.

Vi har i flere år haft en meget lille bestyrelse med 4-5 medlemmer, det medfører en stor arbejdsbyrde. Derfor vil jeg gerne opfordre borgerne i by og omegn til at støtte op om arbejdet og komme ind i kampen med at sikre et fortsat aktivt forsamlingshus.

Jo flere vi er, jo mindre arbejde og jo flere ideer, om hvad der skal ske i forsamlingshuset.

Jeg vil også benytte denne lejlighed til at takke de mange frivillige, som ikke er medlem af bestyrelsen, men har taget en tørn med at hjælpe til. Det er specielt i forbindelse med renovering af forsamlingshuset og når der skal laves mad til arrangementerne.

Vi har til julefesten, fællesspisning og banko oplevet en stor tilslutning og det takker vi for. Hvorimod til f.eks. musikarrangementer, sangaftner og julestue, har interessen være begrænset. Til julestuen så vi kun 5 børnefamilier, trods en personlig indbydelse der blev delt ud på skolen til alle børnene.

Er det det rigtige at vi tilbyder til borgerne ???

Hvad er det I forventer af forsamlingshuset, hvad er det I vil bruge huset til???

I denne stund tænker jeg over, hvordan vi fortsat kan udvikle tilbuddene i forsamlingshuset til borgerne og nå så mange målgrupper som muligt. Det er derfor meget vigtigt, at vi får nytilflyttere, unge børnefamilier og andre der er interesseret i at lave et stykke frivilligt arbejde – med i bestyrelsen.

Derfor skriv eller ring til mig hvis du har lyst til at deltage i arbejdet med at udvikle forsamlingshuset. Det vil jeg blive rigtig glad for.

Lisbet Jakobsen formand for Vejrumbro Forsamlingshus

Tlf.: 2972 8667 mail: lisbet1950@gmail.com