Alle indlæg af Vejrumbro forsamlingshus

Kommende aktiviteter i forsamlingshuset

24. november 2018 kl. 18.30 – Julefrokost
Julefrokost og musik af Hans Kastbjerg
Priser på øl og spiritus uændret !!!
Pris: 225 kr.
Tilmelding til Lisbet 2972 8667
Hurtig tilmelding, da der er rift om pladserne.

1. december 2018 kl. 13.00 – Julemarked
Julestuen byder på mulighed for at lave julepynt for alle aldre, eller bliv fristet af pynten, der er til salg i boderne og få købt lidt julegaver.
Der kan købes kaffe/te og æbleskiver mv. Se yderligere info på opslag i byen.
Gratis entre.

6. december 2018 kl. 19.00 – Banko med mange spændende præmier

Vi serverer kaffe/te og æbleskiver.
Du kan også købe øl og sodavand.
Pladerne koster 15 kr.

21. februar 2019 kl. 19.00 –Generalforsamling
Vi begynder med spisning kl. 18.00.
For medlemmer serveres mad og 1 øl/vand.
Tilmelding senest den 17/2 til Lisbet 2972 8667.

23. marts 2019 kl. 18.30
Musikaften med FOOLS for Blues
De fem dedikerede musikere har med stærke rødder tilbage i 60’erne og 70’erne et repertoiret af en blanding af rock og blues – krydret med enkelte selvkomponerede numre, og ørehængere fra 70’erne.
Pris inkl. spisning: 170 kr.
Tilmelding senest den 18/2 til Lisbet 2972 8667.

Året der gik – resume af generalforsamling i Forsamlingshuset

På generalforsamling den 1. marts i Forsamlingshuset blev Jannie Mølleskov valgt ind i bestyrelsen. På www.vejrumbro.dk/forsamlingshus kan du se de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Der deltog 25 i generalforsamling. For regnskabsåret 2017 kom vi ud med et overskud på 11.211 kr.
Vi har modtaget et driftstilskud på 17.250 kr. fra Viborg Kommune. Søgt om midler til nyanskaffelser og fået 10.000 kr.
Vi har anskaffet nye stole til udlejning og fået nyt moderne fade m.v. Samlet har vi anskaffet for 20.000 kr i 2017.
Til dansearrangementet fik vi 3.000 kr. fra Tuborg Fonden.
Vi har haft 375 gæster til vores arrangementer.
Bestyrelsen takker for opbakningen fra borgerne i Vejrumbro og omegn til vores arrangementer og til de praktiske gøremål.

Generalforsamling den 1. marts kl.19.00 (spisning kl. 18)

Vejrumbro Forsamlingshus afholder generalforsamling Torsdag den 1.marts 2018 kl. 19.00Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på

www.vejrumbro.dk/Forsamlingshuset

Evt. forslag sendes til formanden senest 7 dage forinden
Vi begynder med spisning kl. 18.00Tilmelding til spisning skal ske senest den 26/2-2018 til Lisbet på tlf. 29728667

Støt op om forsamlingshuset ved at møde op
Bestyrelsen

Hjertestarter i Vejrumbro – Vejrumbro Fri

 

For omkring 1 år siden blev der opsat en hjertestarter i Vejrumbro med støtte fra TrygFonden. Hjertestarteren er placeret på Vejrumbro Fri og tilgængelig for alle 24 timer i døgnet.

Fornylig er der afholdt 2 kurser, henholdsvis på skolen og i forsamlingshuset, hvor et antal Vejrumbro borgere fik instruktion dels i anvendelse af hjertestarter, dels i livreddende førstehjælp, hvis en situation med hjertestop skulle opstå.

Livreddende første hjælp ved hjertestop, drejer sig om 3 simple ting:

Når det er konstateret at patienten er bevidstløs og ikke trækker vejret:

1. Hjertemassage

2. Mund til mund.

3. Hjertestarter.

Jeg skal ikke komme ind på detaljer I processen. Men blot slå fast, at det ikke er så farligt, som det måske kan lyde at anvende en hjertestarter. Når hjertestarteren er gjort klar til brug, giver den en meget fornem instruktion i, hvordan man skal agere i situationen.

Hvad der i situationen er meget vigtigt, hvis en person er faldet om med hjertestop, er at få startet den livgivende første hjælp samt at få hjertestarteren frem til adressen. Her kan der være en udfordring. Sker det eksempelvis at en person falder om med hjertestop i hjemmet, vil der ofte kun være en person yderligere til stede. Vedkommende vil i denne situation have svært ved dels at give livgivende førstehjælp dels at løbe til skolen efter hjertestarteren. Her pointerede instruktøren vigtigheden af, at der er et antal personer tilknyttet til hjertestarteren, som kan hente hjertestarteren og bringe den hen, hvor den skal anvendes. Den samme liste kunne også indeholde navne på personer, som kunne yde livgivende første hjælp. Der er derfor brug for et antal frivillige, som vil påtage sig en sådan opgave. Du kan henvende dig til Maja på telefon: 61732694 eller mail: afdelingsleder@vejrumbrofri.dk og opgive navn og telefon.

Derudover kom der et par praktiske informationer omkring nogle apps, der kunne installeres på en smartphone.

App er: Hjertestarter.dk.

Denne APP fortæller hvor den nærmeste hjertestarter er placeret.

Danmarks officielle 112 APP.

Med Danmarks officielle 112 app, kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sender mobilen GPS-koordinater. Så ved alarmcentralen præcis hvor du befinder dig, og hjælpen kommer hurtigere frem. 112 app’en er gratis.

Skribent: Niels Erik  og Maja

Sangaften den 26. januar kl.18.30

Disse tre konservatorieuddannede musikere, vil skabe ramme om en hyggelig aften med fællessang og spisning.

De har fundet sammen gennem en fælles kærlighed til danske sange. Med det for øje, ønsker vi at skabe rammen om en hyggelig aften, hvor vi dyrker det unikke fællesskab og den smittende glæde der opstår, når man synger sammen. Udover samværet, håber vi også, at en aften i selskab med “Her er en Sang”, vil få sangglæden til at sprede sig, så vi ikke kun synger alene i badet, men oftere mødes omkring den danske sangskat. 

Pris med spisning: 150,- kr.

Tilmelding senest den 23. januar til Lisbet på tlf. 29 72 86 67